Lions Club Almere

Lions Club Almere  is een charitatieve organisatie waarvan de leden op vriendschappelijke basis samenwerken, dus zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige verbondenheid.

Als “serviceclub” maakt Lions Almere deel uit van de wereldwijde associatie Lions International. Op vrijwillige basis ontplooien de leden initiatieven voor een betere samenleving.

In een maatschappij waarin de overheid zich steeds meer terugtrekt en particulier initiatief aanmoedigt, worden de activiteiten van Lions belangrijker.

Lions Club Almere Host tracht dit doel te bereiken onder het internationale Lions motto ‘We Serve’ (Wij dienen) door het verwerven, beheren en besteden van middelen ten behoeve van activitieten die passen binnen de doelstelling van de club, alles in de ruimste zin van het woord. De actie Help Sint Helpen is hier een voorbeeld van.

Lions Club Almere Host opgericht in 1988 bestaat ruim 30 jaar uit 20 enthousiaste en betrokken leden.
Ook voor deze Club gelden uiteraard dezelfde doelstellingen en erecode als welke Internationaal worden nagestreefd.  Van ieder “Lion” mag een actieve inzet verwacht worden om de clubdoelstellingen te realiseren. Wilt u meer weten over onze organisatie of activiteiten kijkt u dan op onze website www.lionsclubalmere.nl waar u uitgebreide informatie terug kunt vinden.

De leden van Lions Almere zetten zich dan ook geheel vrijwillig en belangeloos in voor een betere samenleving. Zij doen dat op basis van persoonlijke overtuiging en inzet.

Voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via het algemene contactformulier.

 

 

Comments are closed.